Nyheder

 


A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 4 mio. kr. som er med til at sikre værestedets eksistens og som samtidig giver mulighed for at udvide tilbuddet i partnerskab med Kirkens Korshær i Aarhus.

apmoller_logo


Lauritzen Fonden har doneret 75.000 kr. til projektet.
LF 300dpiBW


OAK Foundation støttede udvikling af Muhabet Aarhus med 400.000 kr. i 2015.

OAK Foundation


Sprogcenterfonden har bevilget 12.000 kr. til Muhabet Aarhus.


Vi ønsker Muhabet i København tillykke med Tine Bryld Prisen 2014.

Muhabet Copenhagen


Muhabet Aarhus holdt den 3. oktober 2014 4 års fødselsdag. HURRA!


Aarhus Kommune støtter Muhabet Aarhus

Ved budgetforhandlingerne i efteråret 2013, vedtog et flertal i Aarhus Byråd at støtte værestedet med 500.000 fra 2014 og frem.
Vi glæder os over at Muhabet Aarhus kan fortsætte med at tilbyde et kærligt samvær for gruppen af psykisk syge og traumatiserede medborgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Bikubenfonden supplerede med samme beløb som kommunen i 2014.


Hvor mange kommer i Muhabet Aarhus?

Vi har i gennemsnit besøg af 30 gæster om dagen!

Vil du og dine kollegaer høre mere om Muhabet Aarhus?

I er I velkomne til at kontakte os og aftale en tid for info-møde. Vi kommer også gerne ud på arbejdspladsen, i foreningen eller andre steder og fortæller om Muhabet Aarhus og vores koncept.