Muhabet Aarhus

Salam for ældre

Onsdage 12-14.30, Folkestedet, Carl Blochs Gade

Salam er et samværs- og aktivitetstilbud for ældre kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk, der savner et fællesskab. Vi mødes på Folkehuset Møllestien, hvor vi hører musik, spiller spil, bevæger os, går ture, snakker, er kreative og drikker te og kaffe.

Oplysning og brobygning til muligheder for ældre i Danmark

I Salam for ældre vil vi gerne bygge bro til de mange muligheder, der er, for ældre i Danmark. Det gør vi ved løbende for eksempel at besøge plejehjem, eller at invitere forskellige aktører ind og fortælle – det kan være fra foreninger eller kommune, eksempelvis forebyggelseskonsulenter, folkesundhed Aarhus, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, eller lignende.

Ture ud af huset

Nogle gange vi på ture med Salam for ældre, og gæsterne i Salam, inviteres også med på ture i Muhabet. Vi tager på museer, natur- og kulturture i og omkring Århus by og andre steder i Danmark.

Vil du være frivillig i
Muhabet?

I Muhabet er der forskellige muligheder for at blive frivillig. De fleste er frivillige medværter, der bidrager med praktiske opgaver og anerkendende samvær med gæsterne i værestedets åbningstider, samt ved udflugter – altid i samarbejde med ansatte i Muhabet.
Scroll to Top