Muhabet Aarhus

Corona/Covid-19

Sundhedsstyrelsen har løbende oversat materiale vedr. den nuværende corona situation. Materialet er oversat til blandt andet arabisk, tyrkisk, somalisk, kurdisk, persisk mm.

Materiale om symptomer:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19

Materiale til dig der er testet positiv:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Materiale om at være i nær kontakt med en corona smittet:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Materiale om korrekt brug af mundbind:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Brug-af-mundbind

__________________________________________________

Muhabet Aarhus

Muhabet Aarhus er et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk.

Målgruppen er fortrinsvis psykisk syge flygtninge og indvandrere, hvoraf en stor del er traumatiserede, som følge af krigs– og flugtoplevelser.

Værestedet bygger på gæstebudstanken og er et tilbud om fællesskab og styrkende socialt samvær.

Gæster, frivillige og ansatte bidrager alle til at skabe et anerkendende og rart samvær med plads til alle – og de praktiske opgaver udfører vi i fællesskab og med udgangspunkt i inddragelse af alle.

Muhabet Aarhus er centralt placeret i Aarhus by med gode busforbindelser til hele Aarhus og omegn.

Muhabet Aarhus deler koncept med værestedet Muhabet i København.

Her finder du vores fly’er – lige klar til udprint.