Om Muhabet

Muhabet Aarhus er et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk.

Målgruppen er fortrinsvis psykisk syge flygtninge og indvandrere, hvoraf en stor del er traumatiserede, som følge af krigs– og flugtoplevelser.

Værestedet bygger på gæstebudstanken og er et tilbud om fællesskab og samvær.

Gæster, frivillige og ansatte bidrager alle til at skabe et anerkendende og rart samvær med plads til alle – og de praktiske opgaver udfører vi i fællesskab.

Muhabet Aarhus er centralt placeret i Aarhus by med gode busforbindelser til hele Aarhus – og omegn.

Muhabet Aarhus deler koncept med værestedet Muhabet i København.

Se det fælles Muhabet koncept under Læsestof.