Foreningen og bestyrelsen

Foreningen

Værestedet Muhabet Aarhus drives af selvstændig, non-profit forening med et socialt og humanitært formål.

Muhabet Aarhus har desuden indgået samarbejdsaftale med Muhabet i København og forpligter sig på det fælles vedtagne Muhabet Koncept.

Værestedet Muhabet Aarhus er medlem af Landsforeningen af VæreSteder.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne i Foreningen Muhabet Aarhus repræsenterer en vifte af viden og erfaring:

Formand: Udviklingskonsulent Dannie Larsen

Næstformand: Professor Jens Vedsted-Hansen

Kasserer: Indvandrerlærer Bodil Mathiasen

Øvrige medlemmer:

Direktør: Mette Rønnau

Speciallæge i psykiatri: Niels Christian Helm

Lektor: Abbas Amanzadeh