Muhabet Aarhus

Ansatte – gammel

                        
Pil Helena Grundahl                Camilla Søndergaard Vihrs
Daglig leder                              Socialfaglig medarbejder
                                                   På barsel

                        
Sofia Asak                               Sofie Doubinsky
Værestedsmedarbejder        Studentermedhjælper  
Barselsvikar      

                      
Camilla Overgaard
Musikformidler
             

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top